OBAVIJEST – plaćanje bez naknade!

Obavještavamo korisnike, da od 1.1.2015. zbog promjene u suradnji Privredne Banke Zagreb sa poslovnim subjektima Konzum d.d. i Tisk d.d., isti naplaćuju naknadu kod plaćanja računa DUKOM PLIN d.o.o.

Račune bez naknade i dalje možete plaćati na blagajni poduzeća DUKOM PLIN d.o.o. (Josipa Zorića 106), u poslovnicama PBZ-a, te na benzinskim postajama PETROL d.o.o., te kioscima i trgovinama iNovine d.d..

Promjene su se dogodile zbog promjene poslovanja PBZ-a.

Nova metodologija izračuna cijene plina

     Na temelju čl. 11. st. 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (NN br. 120/12) Hrvatska energetska regulatorna agencija donijela je na sjednici Upravnog vijeća, održanoj 23. prosinca 2013. godine Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu koja je javno objavljena u službenom glasilu Republike Hrvatske, Narodne novine br. 158/2013. U prilogu br. 2. ove Metodologije objavljeni su iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1.1.-31.3.2014. godine.

Read more