Cijenik Nestandardnih Usluga 2014.

U prilogu se nalaze cijene za nestandardne usluge distribucije plina koje se primjenjuju od 15.02.2014.

HERA Cjenik za nestandardne usluge DISTRIBUCIJA DUKOM PLIN 2014

HERA Cjenik za nestandardne usluge OPSKRBA DUKOM PLIN 2014