Kvaliteta plina i koeficjent

Prikaz kvalitete plina po mjesecima.

kvaliteta_2015jpg_Page1

Kvaliteta plina i keoficjent 2015.

Novi izračun cijene plina od 01.01.2016.

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15) i članka 25. stavka 4. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 38/14 i 28/15), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. prosinca 2015. donijela “ODLUKU O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA 2016. GODINU

Read more

JAVNI POZIV – kupnja poslovnog prostora ili zemljišta 2015

Društvo DUKOM PLIN d.o.o. prikuplja neobvezujuće ponude za kupnju poslovnog prostora ili građevinskog zemljišta od svih zainteresiranih fizičkih  ili  pravnih  osoba  koje  na  području  Grada Dugog Sela imaju u vlasništvu nekretninu koja udovoljava uvjetima ovog Poziva.

JAVNI_POZIV_2015

Novi izračun cijene plina od 01.04.2015.

Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12 i 14/14) i članka 25. stavka 4. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 38/14 i 28/15) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 6. sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. ožujka 2015. donijela “ODLUKU O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA 2015. GODINU

Read more