Plan javne nabave 2014.

Detaljan plan javne nabave je u prilogu.

plan nabave 2014

OBAVIJEST – plaćanje bez naknade!

Obavještavamo korisnike, da od 1.1.2015. zbog promjene u suradnji Privredne Banke Zagreb sa poslovnim subjektima Konzum d.d. i Tisk d.d., isti naplaćuju naknadu kod plaćanja računa DUKOM PLIN d.o.o.

Račune bez naknade i dalje možete plaćati na blagajni poduzeća DUKOM PLIN d.o.o. (Josipa Zorića 106), u poslovnicama PBZ-a, te na benzinskim postajama PETROL d.o.o., te kioscima i trgovinama iNovine d.d..

Promjene su se dogodile zbog promjene poslovanja PBZ-a.

Cijenik Nestandardnih Usluga 2014.

U prilogu se nalaze cijene za nestandardne usluge distribucije plina koje se primjenjuju od 15.02.2014.

HERA Cjenik za nestandardne usluge DISTRIBUCIJA DUKOM PLIN 2014

HERA Cjenik za nestandardne usluge OPSKRBA DUKOM PLIN 2014

HERA Zakoni i propisi oko izračuna cijene plina

Link na stranice Hrvatske Energetske Regulatorne Agencije, gdje su svi zakoni i propisi vezani za izračun cijene plina.

http://www.hera.hr/hrvatski/html/propisi_plin.html