PLIN JE “DOŠAO”

Završeni su radovi na spajanju na magistralni plinovod, te se plin može ponovno koristiti.

Molimo cijenjene potrošače, da u ormarićima deblokiraju plinski regulator, kako bi nesmetano mogli koristiti plin.

Deblokada