Novi izračun cijene plina od 01.04.2015.

Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12 i 14/14) i članka 25. stavka 4. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 38/14 i 28/15) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 6. sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. ožujka 2015. donijela “ODLUKU O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA 2015. GODINU

Read more