Novi izračun cijene plina od 01.04.2016.

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15) i članka 25. stavka 4. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 38/14, 28/15 i 25/16), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 7. sjednici Upravnog vijeća održanoj 25. ožujka 2065. donijela “ODLUKU O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 01. TRAVNJA 2016. DO 31. PROSINCA 2016. GODINE

Read more