PLIN JE “DOŠAO”

Završeni su radovi na spajanju na magistralni plinovod, te se plin može ponovno koristiti.

Molimo cijenjene potrošače, da u ormarićima deblokiraju plinski regulator, kako bi nesmetano mogli koristiti plin.

Deblokada

OBAVIJEST POTROŠAČIMA O PROMJENI TERMINA PRIVREMNOG PREKIDA ISPORUKE PLINA

Obavještavamo sve kupce i korisnike sustava da će PLINACRO d.o.o. za transport prirodnog plina, sukladno planu redovnog održavanja i razvoja objekata transportnog sustava, izvršiti spajanje nove MRS Dugo Selo II na plinovod DN500 Zagreb – Ivanić Grad. Planirano vrijeme obavljanja navedenih aktivnosti je od 23.9.2019. u 08:00h – 25.9.2019. u 08:00h (48h).

Službena obavijest je na linku ispod teksta.

Obavijest potoršačima

OBAVIJEST POTROŠAČIMA O PRIVREMENOM PREKIDU ISPORUKE PLINA

Obavještavamo sve kupce i korisnike sustava da će PLINACRO d.o.o. za transport prirodnog plina, sukladno planu redovnog održavanja i razvoja objekata transportnog sustava, izvršiti spajanje nove MRS Dugo Selo II na plinovod DN500 Zagreb – Ivanić Grad. Planirano vrijeme obavljanja navedenih aktivnosti je od 24.9.2019. u 10:00h – 26.9.2019. u 10:00h (48h).

Službena obavijest je na linku ispod teksta.

Obavijest potoršačima