JAVNI POZIV – kupnja poslovnog prostora ili zemljišta 2015

Društvo DUKOM PLIN d.o.o. prikuplja neobvezujuće ponude za kupnju poslovnog prostora ili građevinskog zemljišta od svih zainteresiranih fizičkih  ili  pravnih  osoba  koje  na  području  Grada Dugog Sela imaju u vlasništvu nekretninu koja udovoljava uvjetima ovog Poziva.

JAVNI_POZIV_2015

Plan javne nabave 2015.

U prilogu je detaljan plan javne nabave 2015.

plan nabave 2015

OBAVIJEST – plaćanje bez naknade!

Obavještavamo korisnike, da od 1.1.2015. zbog promjene u suradnji Privredne Banke Zagreb sa poslovnim subjektima Konzum d.d. i Tisk d.d., isti naplaćuju naknadu kod plaćanja računa DUKOM PLIN d.o.o.

Račune bez naknade i dalje možete plaćati na blagajni poduzeća DUKOM PLIN d.o.o. (Josipa Zorića 106), u poslovnicama PBZ-a, te na benzinskim postajama PETROL d.o.o., te kioscima i trgovinama iNovine d.d..

Promjene su se dogodile zbog promjene poslovanja PBZ-a.

Nova metodologija izračuna cijene plina

     Na temelju čl. 11. st. 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (NN br. 120/12) Hrvatska energetska regulatorna agencija donijela je na sjednici Upravnog vijeća, održanoj 23. prosinca 2013. godine Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu koja je javno objavljena u službenom glasilu Republike Hrvatske, Narodne novine br. 158/2013. U prilogu br. 2. ove Metodologije objavljeni su iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1.1.-31.3.2014. godine.

Read more