Nova metodologija izračuna cijene plina

     Na temelju čl. 11. st. 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (NN br. 120/12) Hrvatska energetska regulatorna agencija donijela je na sjednici Upravnog vijeća, održanoj 23. prosinca 2013. godine Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu koja je javno objavljena u službenom glasilu Republike Hrvatske, Narodne novine br. 158/2013. U prilogu br. 2. ove Metodologije objavljeni su iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1.1.-31.3.2014. godine.

     Ova Metodologija stupa na snagu 1.1.2014. godine, a istovremeno prestaje važiti Tarifni sustav za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki (NN br. 34/07, 47/07, 87/09, 13/12) i Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki (NN br. 49/12 i 99/12). Obračunska mjerna mjesta od 1.1.2014. godine bit će razvrstana u jedan od tarifnih modela (TM1 do TM12) u zavisnosti od potrošnje plina u prethodnoj godini izraženoj u kWh. Granice tarifnih modela utvrđene su čl. 24. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina koja je objavljena u NN br. 38/14.