Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire trgovačko društvo DUKOM PLIN d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13, 85/15).

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Read more

Kvaliteta plina i koeficjent

Prikaz kvalitete plina po mjesecima.

kvaliteta_2015jpg_Page1

Kvaliteta plina i keoficjent 2015.