Okvirna cijena priključka se sastoji od:

čelična mreža                                                                               4.000,00kn PDV uključen
polietilenska mreža                                                                    3.500,00kn PDV uključen
prosječna plinska instalacija do 35kW top. snage                6.000,00kn – 7.000,00kn PDV uključen
prosječna plinska instalacija do 50kW top. snage                4.000,00kn + PDV

Za ukupnu prosječna cijena priključka nazovite PRIPREMU RADA na broj telefona:

01/6413-176
01/6413-178Napomena:

Cijene su informativnog karaktera i variraju ovisno o priključku!