Postupak za prijavljivanje i izvješćivanje o mogućem sukobu interesa i slučaju sumnje na prijevaru

Mogući sukob interesa, sumnju na prijevaru, sve sumnjive aktivnosti i neetična ponašanja koja su vezana za poslovanje i djelovanje društva DUKOM PLIN d.o.o. i svih njegovih zaposlenika, mogu prijaviti naši korisnici usluga, poslovni partneri, dobavljači, interesne skupine i svi ostali putem naših kontakat ili slanja ANONIMNE poruke na ovom web obrascu ili ostavljanjem anonimne poruke u poštanski sandučić koji se nalazi na objektu društva DUKOM PLIN d.o.o., Slavka Kolara 4, Dugo Selo.

Slavka Kolara 4, 10370 Dugo Selo, Croatia

+385 1 6413 170 Centrala
+385 1 6413 180 Očitanja brojila
+385 1 6413 171 FAX
E-mail: info@dukom-plin.hr