DUKOM PLIN d.o.o. ne obavlja servisne usluge na popravku – servisiranju plinskih trošila. Vršimo uslugu puštanja u rad, već montiranih plinskih trošila i njihovu regulaciju. 

Servis plinskih trošila može se zatražiti na adresi upisanoj u knjižici – uputstva za korištenje (garantni list) ili kod OVLAŠTENIH plinoservisera!