Distribucija plina se obavlja na području Grada Dugog Sela, te Općine Brckovljani i Rugvica, kroz vlastitu plinsku mrežu.

distribucijski sustav 201409