Poštivanje temeljnih pravila za sigurnu upotrebu prirodnog plina

* redovito pregledavati plinske aparate od strane ovlaštenih servisera,
* u slučaju kvara plinskog aparata zatražiti pomoć ovlaštenog servisera,
* u slučaju oštećenja plinske instalacije zatražiti pomoć distributera,
* jedanput godišnje samostalno provjeriti plinsku instalaciju.

 

Dodatni doprinos sigurnosti:

Radi sigurnosti u slučaju istjecanja prirodnom plinu DUKOM PLIN d.o.o. dodaje odorant – mirisno sredstvo, budući da je prirodni plin bez mirisa. Odorant ima neugodan, karakterističan miris tako se može pravodobno prepoznati i u slučaju najmanje propusnosti na plinskoj instalaciji, pri puno nižoj koncentraciji od opasne.

Sve to je radi sigurnosti korisnika.

UČINITE TEST!

Protrljajte prstom plamen. Neugodno miriše, zar ne? To je radi Vaše sigurnosti.