Za izvedbu i dimenzioniranje dimovodnog uređaja potrebno se pridržavati:
ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA (N.N.br.58/93)
sukladno t.6.1. H.SUP P-600

Koncesionar za DUGO SELO:
MIVEGRA d.o.o.
Predavčeva 12, 10310 Ivanić Grad
OIB: 60221514351
01-2882-498
098-323-622
info@mivegra.hr

Koncesionar za Općinu BRCKOVLJANI:
NICRODIM d.o.o.
Tandarićev put 1a, 10310 Ivanić Grad
OIB: 44138213934
01-2827-251
091-4666-888

Koncesionar za Općinu RUGVICA:
DIMNJAČARSTVO ZAGREB
Ovlašteni dimnjačar Denis Bečirović
Bratovština 14, Zagreb
01-2946-908
097-6709-264