Za izvedbu i dimenzioniranje dimovodnog uređaja potrebno se pridržavati:
ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA (N.N.br.58/93)
sukladno t.6.1. H.SUP P-600

Koncesionar za naše distributivno područje:
NICRODIM d.o.o.
Tandarićev put 1a, Ivanić Grad
01/2827-251