Za priključak na distributivnu plinsku mrežu:

– 2x fotokopija pravomoćne građevinske dozvole ili potvrdu glavnog projekta ili drugi valjani dokument koji zamjenjuje građevinsku dozvolu, sukladno Zakonu o prostornom planiranju i građenu (NN76/07, 38/09)
– 2x kopiju katastarskog plana čestice sa usrtanim objektom za kojeg se traži priključak (ne stariji od 6 mjeseci)
– ugovor ili drugi valjani dokument iz kojeg je vidljivo sufinanciranje opskrbne plinovodne mreže na koju se predviđa priključak (ako podnosioc posjeduje traženo)

Temeljem gore navedenog DUKOM PLIN d.o.o. – OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA izdati će ENERGETSKU SUGLASNOST o mogućnosti priključenja (čl.87. Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom – NN43/09)
(rok izdavanja iste je do 30 dana, ista se plača kod preuzimanja 221,40kn, čl.10 st.8 naprijed navedenih O.U. za instaliranu snagu do 80kW/h)

Po dobivenoj ENERGETSKOJ SUGLASNOSTI podnosioc – vlasnik građevine pristupa ugovaranju priključenja građevine – obiteljske kuće na opskrbnu plinovodnu mrežu.