Registar ugovora javne nabave

Prikaz registra javne nabave sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi. registar ugovora 2015 javna nabava

Plan javne nabave 2014.

Detaljan plan javne nabave je u prilogu. plan nabave 2014

Izjava o ne postojanju sukoba interesa

Skeniranu Izjavu o sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o Javnoj Nabavi možete pogledati klikom na ikonu ispod teksta.