Kvaliteta plina i koeficjent

Prikaz kvalitete plina po mjesecima.

kvaliteta_2015jpg_Page1

Kvaliteta plina i keoficjent 2015.